David McCandless przetwarza złożone zestawy danych do postaci map graficznych, które służą do nawigacji po zawiłościach dzisiejszych informacji. To inny poziom patrzenia na to co nas otacza. Moim zdaniem z tej perspektywy czasami można dostrzec ... przyszłość.