Ray: A Life Underwater. 75-letni Ray Ives to nurek i poszukiwacz skarbów. Swoją niezwykłą kolekcję gromadził przez dziesiątki lat. Można ją zobaczyć w jego muzeum w Yacht Haven Quay, Plymouth.