Tematy niedokończone

Dlaczego widzów bardziej interesują nowości niż zakończenia? Jedną z odpowiedzi podsuwa Beniamin Barber, który cytuje NYT.

Obsesja na tle najświeższych wiadomości wyżej ceni gonienie za jutrzejszą big story niż kontynuowanie wczorajszej big story. Jak naród może być informowany, kiedy nowsze przebija stare?

Jack Rosenthal, What to Do When News Grows Old Before Its Time, “New York Times”
http://www.nytimes.com