Nadwyżka znaczenia

„Cokolwiek zamierzyłby sobie autor, znaczenie niesione przez słowa są zawsze bogatsze i przewyższają owe zamierzenia”.
Paul Ricoeur, teoria interpretacji, dyskurs i nadwyżka znaczenia